Tarım

Tarım

Tarımsal Su Arıtma

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi ve hem bitkisel hem de hayvansal ürünleri elde edebilmesi için yaptığı tüm eylemler tarımsal ürünlerdir. Bu eylemleri devem ettirebilmemiz için de su gereklidir. Bu sebeple tarım ile su arasında çok önemli bir bağ vardır.

Yapılan birçok araştırmaya göre dünya üzerindeki su tüketiminin yüzde yetmişi sadece tarım için harcanmaktadır. Bilinçsiz bir şekilde harcanan sulama, su israfına ve sulama yapılan toprağın daha verimsizleşmesine neden olmaktadır. Ancak tarımsal su arıtma sistemlerinin yaygın bir şekilde kullanılması hem su tasarrufuna hem de toprağınızın daha verimli bir şekilde yetişmesini sağlar.

Ülkemizde yaklaşık 110 milyar ton değerindeki suyun yüzde yetmiş beşlik bir kısmını tarımsal alanlarımız için, geri kalanını ise diğer ihtiyaçlarımız için kullanmaktayız. Ancak yıllar sonra nüfusun daha da artması nedeniyle gıda ihtiyaçlarımız için tarım alanında kullanılan su miktarını da arttırmalıyız. Bu nedenle su, yaşamımızı devam ettirebilmemiz içi çok önemli bir yere sahiptir. Eğer sularımızı gereksiz yere kullanırsak, yıllar sonra su kaynağımız tükenebilir ve gıda ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz su kalmaz.

Çok büyük bir miktarda su tüketimi sağlayan ve kişi başına düşen su miktarının yarısından fazlasını alan tarımsal sulama alanlarına, suyun kullanımını en aza indirebilecek, su tasarrufu yapabilecek ve toprağımız için gerekli olan su miktarını sağlayabilecek sistemler gerekir. Bu tarz sistemlerde en etkili olanlarını seçmemiz çok önemlidir.

Bu sebeple tarımsal su arıtma sistemleri ile sularımızın tükenmesini önleyebilir ve su kaynaklarımızdan tasarruf sağlayarak sularımızın ömrünü uzatabiliriz. Daha güzel ve daha aydınlık bir gelecek için tasarruf sağlayacağımız bir bardak su dahi, birçok bitkinin gelişmesine ve bizlere fayda sağlamasına yardımcı olabilir.

Tarımda Su Kullanımı

Dünya üzerinde yer alan su kaynaklarının sadece yüzde üçü içilebilir olmasına rağmen Türkiye’de tatlı su miktarının yüzde yetmiş beşi sadece tarım alanlarına harcanmaktadır. Tarım alanında kullanılan su miktarlarınınsa yüzde elli üçü yüzey kısmında yer alan su kaynaklarından yüzde otuz sekizi ise yer altı su kaynaklarımızdan karşılanıyor.

Türkiye’de tarımda su kullanımı, 28 milyon hektar tarım alanlarımızın sadece 5.6 milyon değerlik hektar alanında kullanım sağlanmaktadır. Sağlanan bu su tüketiminin yüzde seksen altılık bir miktarı salma sulama yöntemi ile, yüzde on yedilik bir miktarı ise yağmurlama yöntemi ile sulanmaktadır. Geriye kalan son yüzde birlik kısımda ise oldukça tasarruflu bir yöntem olan damla sulama ve su deposu yöntemi kullanılıyor.

Damlama yöntemi ile sulamanın az olması nedeniyle su kaynaklarımızın büyük bir kısmı boşa harcanır. Kullanılan su miktarının gereğinden fazla harcanılması nedeniyle de toprak verimliliği azalır. Maksimum seviyede verim almak ve maksimum seviyede tasarruf yapmak için bir tek tarımsal su arıtma sistemlerini kullanmak değil, çiftçilerimizi ve tarımla uğraşan insanları da bu konu hakkında bilgilendirmek hem su kaynaklarımız hem de geleceğimiz için oldukça önemlidir.

Atık Suların Tarımda Kullanımı

Atık sularımızın tarım alanında kullanılması hem su tasarrufu hem de tatlı suyun tükenmemsi için önemlidir. Bu şekilde kendi ihtiyaçlarımız ve birçok kullanım alanları için normalden daha fazla tatlı su kaynağı oluşturarak geleceğimize yatırım yapabiliriz.

Atık sularımızın iyi bir şekilde arıtılması halinde tarım alanlarımızda rahatlıkla kullanabilir ve daha fazla verim elde edebiliriz. Artık suları tarım alanlarında kullanmak birçok ülkede önemlidir. Bu sayede daha fazla su kullanabilir ve birbirinden farklı avantajlar elde edebiliriz. Elde edebileceğimiz avantajlara örnek vermemiz gerekirse 2014 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen atık suların tarımda kullanımı ile 2008 yılına göre yaklaşık olarak %28 oranında bir tasarruf elde edilmiştir. Tarım sektöründe kullanılan su miktarına göre bu kazanç oldukça fazladır. Aynı şekilde Gran Canaria’da yapılan bir çalışmadan birçok tarlada yapılan sulamaların artan kısmı arıtılarak temiz hale getirilmiş ve tekrar kullanılmıştır. Bu sayede Gran Canaria yaklaşık %20 artık su ile su ihtiyacını gidermiştir. Atık Suların tarımda kullanımı bu nedenlerden dolayı çok önemli ve gerekli bir işlemdir.