Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma


Atık su arıtma
nedir: Atık su arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işidir.

Bu arıtım işlemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik şekilde yapılabilir.

*fiziksel arıtım: hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

*kimyasal arıtım: atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

*biyolojik arıtım: evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

Peki bu işlemler nasıl yapılıyor ?

Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir. Kimyasal arıtma, atık su çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.