Zetaş Deiyonizasyon Sistemi

Zetaş Deiyonizasyon Sistemi

Deiyonizasyon Sistemi; İşlem görmemiş bütün sularda, çözülmüş halde mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlar olarak ikiye ayrılır. Deiyonizasyon Sistemi sayesinde bu iyonların miktarı minimum seviyelere indirilerek saflaştırma işlemi yapılır.

Deiyonizasyon sistemi ile birlikte suyun saf hale getirilebilmesini sağlamak için katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler kullanılmaktadır. Deiyonizasyon sistemleri özellikle ileri düzeyde saf su gereksinimine sahip olan imalat sanayinde ve endüstriyel tesislerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Katyonik ve anyonik reçineler aynı ünitede veya ayrı ünitelerde kullanılabilir. Katyon iyonlarının giderildiği üniteye Katyon Değiştirici, anyon iyonlarının giderildiği üniteye ise Anyon Değiştirici denir. Hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mixed Bed) denilir. Bu tür yöntemsel seçimler genel bir değerlendirmenin ardından ihtiyaca ve alana uygun olarak tercih edilir. Böylece endüstriyel alanlar da saf suya yönelik önemli bir ihtiyacın olması durumunda doğru uygulamaların gerçekleştirilebilmesi sağlanır.

Deiyonizasyon Sistemlerinde çıkış suyu kalitesi; tank sayısı, ham su kalitesi, iyon değiştirme tipi ve miktarı gibi birçok çeşitli faktörlere bağlıdır.

Deiyonizasyon sistemleri için bazı kullanım alanları şu şekilde ifade edilebilmektedir:

  • İlaç sektörü
  • Elektronik sektörü
  • Kozmetik sektörü
  • Enerji santralleri
  • Matbaacılık ve daha pek çok farklı alanda düşük iletkenlikte su gereksinimi söz konusu olmaktadır.

Deiyonizasyon Sistemleri Avantajları

  • İşletme açısından düşük masraf ve düşük enerji tüketimi sağlamaktadır. Böylece saf su elde etmek için bir zarar söz konusu değildir. Uzun vadede maddi açıdan da avantaj sağlandığını söylemek mümkündür.
  • Son teknolojiye uygun ürünler kullanılarak üretilir. Böylece elde edilen saf suyun kalitesi yüksek olmaktadır. Yüksek kalitedeki saf su ile birlikte üretimlerin daha etkili olması ve cihazların daha uzun ömürlü kullanılabilmesine olanak sağlanır.
  • İnsan müdahalesi gerekmeden otomatik olarak çalışan sistemdir.
  • Konvansiyonel sistemler ile değerlendirildiğinde oldukça küçük bir alana ihtiyacı vardır. Böylece alanın daha iyi değerlendirilebilmesi de söz konusu olmaktadır.
  • Rejenerasyonlarda düşük su kullanılmasıyla birlikte tasarruf yapılması sağlanır.