Nehir Suyu Arıtma Sistemleri

Nehir Suyu Arıtma Sistemleri

Nehir suyu arıtma sistemleri, kasaba, belde, köy gibi küçük ölçekli yerleşim yerlerinde karşılaşılan temiz su temini problemleri için betonarme veya kompakt olarak tamamen fabrikasyon şeklinde de projelendirilen arıtma tesisleridir. Kaynak olarak tatlı su kaynakları (dere, göl, nehir) veya kuyular tercih edilir. Su içerisindeki yoğun bulanıklık, pH, tat, koku gibi parametreler dikkate alınarak tesis projelendirilmesi yapılır ve bu minimum sürede çalıştırılarak son kullanıcıya teslim edilir. Minimum debi 25 m3/saat ve max. debi olarak ise İhtiyaç duyulan kapasite dikkate alınarak seçim yapılabilir.

Nehir suyu arıtma bazı sistemsel özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. En başta bu sistemlerin korozyona dayanıklı olduğu bilinmelidir. PVC plakaların kullanılması, suya batık halde olmasını da sağlar. Buna ek olarak az yer kapladığı için verimli bir kullanım alanı sağlamaktadır. Kendini otomatik olarak temizleyen plakalara da sahip olan bu sistemlerin kimyasal ve fiziksel arıtma prensipleriyle tasarımı yapılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 • Sistem dizaynı fiziksel ve kimyasal arıtıma prensipleriyle yapılır.
 • 50 m3/saat ve 100 m3/saat kapasiteli iki standart sistem mevcuttur; daha yüksek kapasiteler için çoklu sistem dizaynlarıyla kişiye özel çözümler yapılmaktadır.
 • Geleneksel çökelme havuzlarına göre 10 kat fazla çökelme alanı sağlanır.
 • Korozyona dayanıklıdır, PVC plakalar tamamen suya batık halde bulunur.
 • Optimum çökelme için plakalar 55 derece açıyla yerleştirilir.
 • Kendi kendini temizleyen plakalar ve hareket etmeyen parçalar sayesinde işletme maliyeti düşüktür.
 • Az yer kaplayan dizaynıyla daha verimli alan kullanımı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

 • Ön klorlama, koagülasyon-flokülasyon, lamella arıtma, kum filtrasyonu ve klorlama ünitelerinden oluşan kompakt arıtım sistemleri askıda katı madde giderimi için uygun bir prosestir.
 • Irak’ta nehirlerden veya diğer doğal kaynak sularından alınan su evsel kullanıma uygun kalitede su üretilmesi için kullanılır. (içme suyu veya diğer kullanım alanları)
 1. Ön Klorlama Sistemi: Kaliteli bir arıtma sistemi elde etmek için çökeltme veya filtrasyon işleminden önce klor yardımıyla ön arıtma yapılmalıdır.
 2. Koagülasyon-Flokülasyon: Koagülasyon ve Flokülasyon işleminin amacı, kolloidlerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılmasıdır.
 3. Lamella Arıtma: Kimyasal arıtmadan sonraki ham suyun arıtma işlemleri daha çok çökeltme sayesinde yapılmaktadır. Çökeltme alanının azaltılması için de lamella çökeltme kullanılmaktadır. Lamella çökeltme sistemi diğerlerinden farklı olarak düşük yüzeyde yüksek çökeltme sağlamaktadır. Çökeltme işleminden sonra arıtılmış su depolama tankına geçerek yatay santrifuj pompalar aracılığıyla kum filtrelerine basınçlı olarak yollanır.
 4. Kum Filtre:Kum filtreleme sisteminin kullanım amacı; çökeltme prosesi ile giderilmeyerek kalan parça ve flokları ayrıştırarak temiz suyu kullanıma hazır hale getirir.
 1. Son Klorlama: Dezenfeksiyon olarak da adlandırılan son klorlama sürecinde sudaki tüm bakteriyolojik kirliliklerin giderilmesi sağlanır.