Biyoproses Atık Su Arıtma

Biyoproses Atık Su Arıtma

Biyoproses Atık Su Arıtma da Zetaş Bioproses arıtma biyolojik arıtma sistemleri alanında en son teknoloji yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında aktif çamur prosesini kullanarak organik maddelerin oksidasyonla karbondioksite dönüştürmektedir.

Organik madde + O2 + bakteri > CO 2 + NH3 + H2O + ENERJİ şeklinde görülebilirler. Evsel arıtma sistemi için bakterilerin çoğalmasına iyi bir ortam hazırlanmalıdır. Kirli suları esas arıtan budur. Tesisin üst tarafında daha çok aeorobik, alt tarafında ise anerobik olarak devam eder. Kirli suyun (BİO) Biyolojik Oksijen ihtiyacı  % 90’dır. Organik madde %90 azalır. Bunun için çamur kirli suyla karıştırılır ve içinden basınçlı hava geçirilir. Böylece aktive edilmiş çamurla kirli su oksijen birbiriyle daha iyi temas eder ve organik maddeler bakteriler tarafından parçalanır. Bu ortamı ve transferi blower ve difizörler yapmaktadır.

Çökertme bölümünde, biyolojik çamur, tankın dibine çökerken katılardan arınmış atık su üst savaklardan taşarken dezenfekte edilerek klorlama yöntemi ile deşarj edilir. Dinlendirme tankında her ne kadar çöktürme yapılıyorsa da yinede bir miktar süspansiyon olabilir.

ZETAŞ her türlü donanıma sahip ekipmanlarıyla size uygun doğru çözümleri sunar…

Bunlarda aktif karbon ve kuarstan oluşmuş filitrasyon tanklarından geçirilerek tutulabilir. Toksit maddeleri tutmada bu önemli bir yöntemdir.

Çökertme tankının tabanına çöken aktif çamur, bakteri değerlerini sağlamak üzere tekrar havalandırma bölümüne basılır. Atık suları organik maddelerle beslenerek çoğalan bakteriler aktif çamur fazlası sistemden uzaklaştırılır.

KOİ (COD): Kimyasal oksijen ihtiyacı, Organik maddelerin kimyasal olarak yükseltgenmesine ihtiyaç duyulan oksijen miktarıdır.

BOİ (BOD): Biyolojik oksijen ihtiyacı, suda bulunan organik maddeleri oksitlemek için gerekli oksijen miktarıdır.

AKTİF ÇAMUR: Aerobik bakterilerdir. Fermantasyona sebep olmaktadır.

pH: Hidrojen iyonları aktivitesinin eski logaritmasına denir.  pH = -log H

Biyoproses Atık Su Arıtma

Biyoproses Atık Su Arıtma