Atık Su Geri Kazanım Sistemleri

Atık Su Geri Kazanım Sistemleri

Atık Su Geri Kazanım

Su kaynakları günümüzde hızla azalmaktadır. Bunun yanında artan nüfus ve endüstrideki gelişme su kullanımını arttırmaktadır. Bu hem kaynak tüketimini körüklemekte hem de su kullanım maliyetlerini arttırmaktadır.

Gelecek yıllarda iyice önem kazanacak çevreci yaklaşımın yanı sıra su kullanımının kolaylaştırılması ve maliyetin düşürülmesi açısından geri kazanım oldukça önem kazanacaktır. Teknolojinin gelişimiyle kolaylaşan ve maliyeti azalarak ulaşılabilirliği imkanlı hale gelen geri kazanım tesisleri firmamız tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Sanayi işletmelerine kurulacak su/atık su geri kazanım tesisleri için en önemli konu; iyi bir planlama yapılarak ihtiyaçların belirlenmesidir. Günümüzde, bu durum göz ardı edildiğinden gerek atık su gerekse atık su geri kazanım tesisleri, maalesef atıl durumda kalmıştır.

Bu tesisleri, yeniden işlevsel hale getirmek ise, daha maliyetli bir hal almaktadır. Bu sebeple, tasarım çalışmalarına geçilmeden önce, ön fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

Ön fizibilite çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar;

  • Toplam ham su miktarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.
  • Geri kazanılması istenilen (üretim) su miktarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.
  • Ham su maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Amortisman süreleri, detaylı olarak hazırlanarak değerlendirilmelidir.
  • Tesisin, günlük çalıştırılması planlanan süreler belirlenmelidir.
  • Sistemde kullanılacak olan ham su kalitesinin belirlenmesi adına analiz çalışmaları yapılmalıdır.
  • Geri kazanılması istenilen su kalitesinin belirlenmesi adına analiz çalışmaları yapılmalıdır.
  • Üretim suyunun kullanılacağı yerin (proses suyu, yıkama suyu, soğutma suyu vb.) doğru belirlenmesi gerekmektedir.
Atık Su Geri Kazanım

Atık Su Geri Kazanım