Zetaş Edi CDI-LOW ve CDI- HIGH Sistemleri

Zetaş Edi CDI-LOW ve CDI- HIGH Sistemleri

Basınç, kuvvet ve bulanıklık gibi parametreler kullanılarak suyun kimyasal özelliklerine müdahalede bulunmadan yarı geçirgen bir yüzeyden geçirilerek yapılan arıtma işlemine ultrafiltrasyon sistemi denilmektedir. İçerisinde yüksek derecede askıda katı madde ve bulanıklık olan suların kimyasal özellikler kullanılmadan sadece fiziksel özelliklerinin değiştirildiği bu işlemde renk giderme işlemi de uygulanır. Birçok farklı filtrasyon yöntemi gibi ultrafiltrasyon sistemi de özellikle sudaki partiküllerin yakalanması için kullanılır. Ultrafiltrasyon sistemin özellikleri arasında bakteri ve virüslerin tamamının kimyasal kullanılarak giderilmesi de bulunur. Özellikle kaynak suları ve içme sularının arıtımı için kullanılan bu yöntem günümüzde birçok farklı sanayilerde kullanılır. Ultrasfiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının, ters osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta, atıksu geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla tercih edilmektedir. Ultrafiltrasyon Sistemi ayrıca, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proseste başarı ile kullanılmaktadır.

Diğer arıtma sistemlerine oranla ultrafiltrasyon sisteminde yüksek arıtma verimi sağlanırken kesin arıtma oranı sayesinde de kompakt bir tasarıma sahiptir. Sahip olduğu modülleri dikey olarak monte edildiğinden dolayı kapasitesi arttırılmak istendiği zaman ekstra modül kolayca ilave edilebilir.

Ultrafiltrasyon sistemi su arıtımında kendi başına veya ozmos öncesinde uygulanabilmektedir. Ultrafiltrasyon modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısı sayesinde kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür. Yani 0,01 mikron por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirir. 1 NTU’ dan daha düşük bulanıklığa sahip olan sularda, organik madde giderimi için mükemmel bir filtrasyon yöntemidir.

Ultrafiltrasyon Sistemlerinin Avantajı Nedir?

Ultrafiltrasyon modülleri, membran yapısı sayesinde kimyasal madde kullanımına ihtiyaç duymadan, tüm mikroorganizmaları ve bakterileri arıtabilmektedir. Diğer bir deyişle, gözle görülmeyen her türlü bakteriyi, bir elek vazifesi görerek tutar ve geri kalan suyu bir sonraki bölüme aktarır. Dolayısıyla organik madde gideriminde son derece mükemmel bir filtrasyon görevi yapmış olur. Üstelik bu işlemi, suyun tüm fiziksel özelliklerini en üst seviyede tutarak, kimyasal yapısını da bozmadan gerçekleştirir. Bu nedenle Ultrafiltrasyon Sistemleri kullanmanın en önemli avantajı, suları arıtırken, suya katkı maddesi vermemesi ve atık ürün bırakmamasıdır.

Kullanım Alanları:

 • Ters Ozmoz Ön Filtrasyonu
 • İçme Suyu Üretim Tesisleri
 • Deniz Suyu Filtrasyonu
 • Atık Su Geri Kazanım Tesisleri
 • Yüzey Suyu Filtrasyonu
 • Yağmur Suları Kazanımı
 • Gri Su Filtrasyonu
 • Otomotiv ve tekstil endüstrisinde atık boyanın geri kazanımı
 • Meyve suyu, şarap ve içecek endüstrileri
 • Kuyu, göl ya da dere sularının kullanıldığı içme suyu üretim tesislerinde
 • Göl ya da dere gibi sulardan proses suyu üretiminde
 • Süt, Peynir altı suyu gibi ürünlerin protein ve yağ konsantrasyonunun sağlanmasında.

Bir ultrafiltrasyon sistemi ile ters osmoz sistemi arasındaki fark nedir?

Bir ultrafiltrasyon sistemi, sıvılardaki en katı parçacıkları filtreleyebilir, ancak bir ters ozmoz sistemi gibi çözünmüş parçacıkları filtreleme yapamaz. Bununla birlikte, bir ultrafiltrasyon sistemi, bir mikrofiltreleme veya standart karbon filtre kutusundan daha küçük parçacıkları filtreleyebilir.

 

ultrafiltrasyon sistemi

ultrafiltrasyon sistemi