Modüler Depoya Su Arıtma Sistemi

Modüler Depoya Su Arıtma Sistemi

Modüler depoya su arıtma sistemi: su deposuna giren hava ile beraber su deposuna girer ve su deposunda ürerler. Su ile beraber su arıtma sistemine giden bu canlılar arıtma cihazlarında ve su sisteminde sorunlar yaratır ve arıtma sonrası arzu edilen su kalitesi elde edilemez.

Su deposu sanayinin uzun süre susuz kalmasını önlemek maksadı ile tasarlanmışsa veya, bu depo aynı zamanda yangın tehlikesine karşı su deposu görevi de yapıyorsa, o zaman depo içinde su hareketi yok denecek kadar az olur. Bu durumda , yüksek hacimli depolarda mikrop üremesine çok sık rastlanır.  Yüksek hacimli depolara gelen su klorlanmış dahi olsa, klor bir süre sonra etkisini kaybettiği için, bu depolarda her tür mikrop üremesinin sonuçları görülür ve bu mikroplar su arıtma cihazlarına zarar verir.

Depoda üreyen mikroplardan en çok zarar gören arıtma cihazları şunlardır: kum filtreleri, aktif karbon filtreler, kartuş filtreler ve ters ozmos membranları. Depoda ve daha sonra arıtma cihazları içinde üreyen bu mikroplar ve “Biyofilm” adı verilen mikrop kolonileri  “Resim2” de görüldüğü gibi kum filtrelerinde kumları birleştirip topak  haline getirirler, su kum içinden değil topaklar arasındaki yarıklardan geçer ve filtrelenmez.

Mikroplar aktif karbon gözeneklerini doldurur ve aktif karbonun “adsorpsiyon” yapma özelliğini bozar.

Sudaki mikroplar filtre kartuşları ve membranlar üzerinde de biyofilm tabakası oluşturup suyun geçişini engeller.  Bunun sonucunda basınç kaybı artar, su debisi azalır ve bakım işleri ve sarf malzemesi harcaması artar; işletme zarar görür.

Filtre kartuşu sorununun giderilmesi kolaydır çünkü kartuş fiyatı ucuzdur, kartuş çöpe atıldığında, sorunu yaratan mikrop veya biyofilm de çöpe atılmış olur.  Ancak ters ozmoz membranı bedeli yüksektir ve oluşan sorunu yok etmek için gereksiz duruş gerektiren uzun süreli kimyasal yıkama yapılır.

Bu sebeple, mikrop üremiş bir membranda kimyasal yıkama kalıcı bir çözüm olmaz, kimyasal yıkamadan bir süre sonra, membranın kuytu kısımlarındaki mikroplar üreyerek tekrar membran yüzeyini kaplar ve cihazdaki basınç kaybı artar, üretim suyu debisi azalır.  Hatta, bir süre sonra, membranın ham su tarafında üreyen mikroplar ters ozmozun ürettiği kaliteli suya da geçer. Sonuç olarak membran ömrü kısa olur ve sık sık yeni membran satın almak gerekir, ayrıca, ters ozmoz cihazı mikroplu su ürettiği için proses suyu kalitesi sorunu da yaşanır.

Depoya gelen suyu etkili şekilde filtrelemek:

Su içinde bulunan katılar mikropların taşınmasına yardımcı olurlar ve depolarda çöken katılar mikroplara yataklık ederler.  Onun için depo öncesi suların iyi filtrasyonu mikrop üreme sorununu azaltır.

Depoya giren havayı filtre etmek ve hava ile depoya gelecek mikropları engellemek:

Depo iyice dezenfekte edildikten sonra, depodan su çekilirken depoya giren havanın içindeki mikropları hassas bir filtre ile havadan ayırmak etkili bir çözümdür.  “Vent filtre” olarak adlandırılan özel hava filtreleri bu konuda başarılıdır.

Depodaki suyu sürekli olarak dezenfekte etmek:

Depoya gelen suda hiç mikrop olmasa dahi, çok büyük hacimli ve suyun az hareket ettiği su depolarına havadan gelen mikroplar depo içinde ürediği için, bu depolarda oluşturulacak bir su sirkülasyon sistemi ve hassas kontrollü dezenfeksiyon sistemi mikrop sorununa çözüm olabilir.

Depo ile su arıtma cihazı arasına mikropları geçirmeyecek bir sistem kurmak:
Yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi, depo hacmi 1200 m3 ise ve bu depodan çekilen su yalnızca 50 m3/saat ise, 1200 m3 suyun dezenfeksiyonu için kurulacak sistem ekonomik olmayabilir.  Bu durumda, su deposu ile su arıtma cihazları arasına, 50 m3/saat debideki suyu dezenfekte eden bir sistem konabilir.

Modüler Depoya Su Arıtma Sistemi

Modüler Depoya Su Arıtma Sistemi