Gri Su Arıtma

Gri Su Arıtma

Gri Su Arıtma Nedir?

Gri Su Arıtma; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, lavabo, mutfak, banyo ve tuvaletler gibi yerlerde kullanılan ve kanalizasyona atılan sulara verilen isimdir. Kendi içinde iki farklı başlıkta altında toplanır. Siyah sular, tuvaletlerden gelen ve içinde foseptik atığı bulunduran sulardır. Gri sular ise evsel atık sularının siyah su içermeyen yani mutfak, banyo, lavabo, çamaşır ve bulaşık makinası gibi alanlardan çıkan sulardır. Bu sularda şampuan, sabun, diş macunu, yemek artıkları ve deterjan gibi maddeler bulunur. Gri sular evsel atık suların %50 ila %80 kısmını içerdiği için genellikle evlerden çıkan suların büyük bir bölümünü oluşturur.

Gri Su Arıtma Sistemleri

Gri su arıtma sistemleri yüksek kalite standartlarına sahip sistemlerden biridir. Gri su arıtma sistemleri isminden de anlaşılacağı üzere gri suyun profesyonel bir şekilde arıtılması için kullanılan sistemlerdir.  Gri su, tuvaletlerden gelen fosseptik atıkları içermediği için kolaylıkla arıtılıp yeniden kullanım için uygundur. Gri suyun geri kazanılmasındaki en önemli amaç içme suyu olarak kullandığımız suya ihtiyaç olmayan yerlerde içme suyu kullanmak yerine gri suyun kullanım suyu olarak kullanılmasıdır. Gri su arıtıldıktan sonra genellikle bahçe sulama, tuvalet ve genel temizlik işlerinde kullanılmaktadır. Gri suyun arıtılmasıyla tesislerde ve evlerde hem atık su azalmakta hem de şebeke suyu kullanımı azalmaktadır. Dolayısıyla su kullanımına bağlı olarak oluşan su tüketimi maliyetleri de azalmaktadır. Genel olarak evlerde tüketilen suyun %40’ı duş, banyo ve lavaboda; %13’ü çamaşır yıkanmasında, %25’i WC rezervuarlarında, %5’i temizlikte, %5’i bahçe sulamasında ve %12’si mutfak kullanımlarında harcanmaktadır. Gri su arıtma sistemi kullanılarak bahçe sulama, tuvalet rezervuarları, temizlik gibi kısımlarda kullanılacağından, tüketilen suyun yaklaşık %50’si gri su sisteminden sağlanacaktır.

Gri Su Arıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Gri su arıtma sistemlerinde öncelikle filtrasyon işlemi uygulanır. İnce gözeneklere sahip olan filtrelerden geçirilen su, içindeki tüm kıl, saç, deri, tırnak, gıda parçaları gibi askıda katı maddelerden arındırılması sağlanır. Daha sonrasında yine bir filtreleme işlemi yapılarak sabun, deterjan, koku giderimi yapılarak minimum kirlilikle diğer üniteye aktarılır. Bu sürece kadar biyolojik arıtma işlemleri uygulanırken bundan sonra fiziksel arıtma işlemler uygulanır. Bu işlem sonrasında membran filtre sistemi ile fiziksel arıtma işlemleri gerçekleştirilir. Bu sistem sayesinde bakteri, mantar, mikroorganizma gibi patojenlerin giderimi gerçekleştirilir. İçerisinde kalan diğer partiküllerden gidermek için kimyasal arıtma yöntemleri olan klorlama işlemleri uygulanır. Bütün işlemlerin sonucunda saflaştırılmış su elde edilir. Bu sayede gri suyun geri kazanımı yapılmış olur.

Gri Su Arıtma Sistemi İçin Tasarım Parametreleri

Bina tipi (Ticari ya da konut)
Bina statik yüksekliği
Geri kazanılması gereken günlük su miktarı ve debisi
Gri suyun nerelerden toplandığı ve sayısı (Mutfak, banyo lavabo gibi)
Geri kazanılacak suyun ne amaçlı kullanılacağı

Gri Su Arıtma Sistemi Kullanım Alanları

Gri su artıma sistemleri tüm konut projelerinde, okullarda, otellerde, havalimanlarında, spor salonlarında, büyük alışveriş merkezlerinde, öğrenci yurdu, camii, ofis, toplu villa projeleri, sosyal tesisler ve benzeri birçok farklı tesiste kullanılabilir. Kullanılan suların büyük oranda arıtılması sayesinde uzun ve kısa vadede ciddi tasarruf sağlanabileceği gibi doğayı ve çevreyi korumak amacıyla de bu yöntemler insanların yaşadığı her yerde kullanılabilir.

Gri Su Arıtma Sisteminin Avantajları

  • Şebeke suyu kullanımının azaltılması,
  • Otel, sosyal tesis ve okullar gibi lavabo kullanımın fazla olduğu yerlerde kullanım suyu maliyetlerinin düşürülmesi,
  • Doğal kaynaklarımızın korunması,
  • Gri Suyun su kaynaklarının az olduğu yerlerde değerli bir su kaynağı olması,
  • Gri su geri kazanımı sayesinde bahçe sulama ve bitki yetiştirme için ekstra su kullanımına gerek kalmaması,
  • Gri sular saflaştırıldıktan sonra sulama suyu olarak kullanıldığı zaman iyi bir gübre kaynağı olma özelliğine sahip olması.
Gri su arıtma

Gri su arıtma