Endüstriyel Yağ Ayırıcılar

Endüstriyel Yağ Ayırıcılar

Yağ Ayırıcı

Paslanmaz Yağ Ayırıcı:

Yağ ayırıcılar, birçok sektörde ve farklı tip yağları ayırma amaçlı ve atık su kategorisi altında üretilen bir üründür. Şebekeye giren yağı sudan ayırmak amacı ile kullanılır. Yağ ayırıcılar çeşitli malzemelerden üretilebilmektedir, örnek olarak AISI 304 ve HDPE verilebilir.

Yağ ayırıcılar pratikte 3 aşamadan oluşur;

1.) İlk kısım atık suyun giriş bölgesidir. Giriş yapan atık su meshli hazneye dökülür ve büyük çaptaki tortular ve atıklar haznede kapalı kalır.

2.) Yağ ayracının orta bölmesidir ve yapın yüzeye çıkarak plakalar sayesinde yağın diğer bölgelerden ayrıldığı bölümdür. Kapaklı bölmesinden yağın alındığı kısımdır.

3.) Atık suyun seperatöre girerek geçtiği bölmedir. Hidrolik basınçla birlikte su yağ haznesini tamamen seperatör içinde kaybeder ve suyun tekrar kazanımı sağlanır.