Su Dolum ve Şişeleme

Su Dolum ve Şişeleme

Su Dolum ve Şişeleme

Her bir canlının ihtiyacı olan en temel madde tabii sudur. Ama bildiğiniz gibi direk deniz, göl, nehir suyu gibi su çeşitleri içildiğinde canlı yaşamına hiçte olumlu etki sağlamamaktadır. Bu yüzden içme suyunu elde edebilmek adına su arıtımına ihtiyaç duymaktayız. Günümüzde gelişen teknoloji ile marketlere ya da evlerimize gelen su, bizlerin tüketiminden önce bin bir türlü teste tabii tutuluyor. Öncelikle ayrıştırma yöntemiyle, içerisine kimyasal bir takım maddelerden eklenerek su arıtımı gerçekleşiyor ve devamında PH değerleri uygunluk açısından kontrol ediliyor. El değmeden, fabrika ortamında makinelerce su dolum ve şişeleme işlemi gerçekleşiyor. Kapak takılma işlemi yine el değmeden gerçekleşiyor ve hangi firmaya aitse o firmanın etiketi sarılıyor. Bu şekilde 0,3 ile 19 lt arasında her ebattan su güvenli bir şekilde, defalarca kontrolden ve testten geçtikten sonra insan ve diğer canlılar için tüketime uygun bir şekilde şişeleniyor ve daha sonrasında da satışı yapılmak üzere raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

 

Endüstriyel Su Arıtma

Endüstrinin kaliteli ve nitelikli su ihtiyacı bulunduğundan doğru şekilde şartlandırılan ve hazırlanan özel sularla karşılanmaktadır. Bu ihtiyaç ise; işletmenin ihtiyaçlarına göre su yumuşatma, klor dozajlama, Ultrafiltrasyon, UV filtreleme, Deiyonizasyon, Ters Osmoz, deniz ve kuyu suyu arıtma gibi birçok endüstriyel su arıtma şekilleri kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanım alanlarına uygun, kendine özel, nitelikli endüstriyel sular elde edilmiş olmaktadır. Tabii bu arıtılan sular kullanımdan sonra atık suya dönüşeceğinden 2872 sayılı çevre kanununda belirtilen koşullara uygun şekilde arıtılıyor olmak zorundadır. Endüstriyel su arıtımı bu noktada bir kat daha önem taşımakta su kullanıldıktan sonra dahi canlı yaşamına hiçbir şekilde zararı dokunmamalıdır.

Şişe Yıkama Sularının Dezenfeksiyonu

Birçok kez kullanım özelliğine ve geri dönüşüm özelliğine sahip şişelerin dezenfeksiyon süreçlerine bakacak olursak karşımıza en çok tercih edilen iki yöntemin çıktığını görmekteyiz. İlk olarak, işletmelerin proseslerindeki, damacana dolum öncesi ozon dezenfeksiyonu ve şişeleme sularının son dezenfeksiyonu gibi son derece hassas çalışmalar yapılmaktadır. Ozon dezenfeksiyonu ürün kalitesinin artımı için önemli bir faktördür. Bunun dışında tercih edilen bir diğer yöntem ise, Klor Solüsyon yöntemi ile yapılan temizlik çalışmasıdır. Su temiz kap ya da depo içerisine alınır, PH değerine göre atılacak klor miktarı belirlenir ve bu esnada ilgili cihazların kullanımı ile su arınması sağlanır ve filtrelenerek şişelerin içerisine püskürtülerek temizliği sağlanır.

Ters Osmoz

Ters Osmoz, temiz suyun elde edilmesi adına en güvenilir yöntem olarak anılmaktadır. Şebeke suyu içerisinde bulunması kuvvetle muhtemel olan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırmaya yarayan bir filtrasyon sistemidir. Bu sayede ağır metalleri içme suyu elde edebilmek adına kullanılan tek teknoloji olup, dışarıdan suya hiçbir şekilde kimyasal bir katkı sağlanmadan, fiziksel işlemle artıma yapılan yöntemdir. Ters Osmoz, sayesinde yani diğer adıyla Reverse Osmosis yöntemiyle sistemlerde arıtılmamış su kalmamaktadır. Günümüzde en çok ilaç ve gıda sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bir devrim niteliğindeki bu teknoloji ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde sağlıklı ve temiz su üretimi amacıyla ortaya çıkmıştır. Daha önceleri deniz suyunu içme suyuna çevirmede kullanılırken, günümüzde evlerdeki şebeke sularını dahi sağlıklı ve içmeye elverişli bir su haline getirmektedir. Osmoz; suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama emilme sürecine verilen isimdir. Ters Osmoz ise; filtre edilmemiş suyun basınçla yarı geçirgen zardan geçirilerek filtrelenmesi şeklinde açıklanabilir. Tamamen doğal ve güvenli bir yöntemdir. Membran filtre tercih edilmektedir. Bu filtre sayesinde su molekülleri ve bazı inorganik moleküller filtre üzerinde bulunan gözeneklerden geçebilirken, suyun içerisinde bulunan zararlı ve kirletici maddeler bu gözeneklerden geçemez ve su, konsantre su olarak dışarı atılır.