Yiyecek ve İçecek

Yiyecek ve İçecek

Reverse Osmosis

Ters osmoz ağır metalleri arıtıp içme suyu haline getirir. Kesinlikle kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayırma ve arıtma söz konusu değildir. Tamamen fiziksel olarak suyu arındırır. Günümüzde; gıda ve ilaç sektöründe çokça kullanılmaktadır. Ters osmoz ilk olarak Amerika Birleşik Devletinde temiz su üretmek ve onu kullanmak için ortaya çıkmış çok büyük bir devrimdir .Bu teknoloji eski yıllarda gemilerde kullanılırken, yılların ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem evlerimizde hem de endüstriyel alanlarda kolay bir şekilde kullanılmaktadır. Osmoz olayı şu şekilde gerçekleşir; Su az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş yapar. Ters osmoz ise çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş olayıdır. Ters osmoz yarı geçirgen zardan suyun difüzyonla geçişidir. Hiçbir yapay birşeyden oluşmamış olup tamamen doğal bir döngüdür. Ters osmoz sisteminde membran filtre kullanılarak yüksek basınçtan yararlanılır. Membran filtre 2 çeşit yöntem olarak kullanılır.

Gıda Sektöründe Su Arıtma

Reverse osmosis gıda sektöründe su arıtma işlemi için ön plana çıkar. Gıda için içme suyu bu alanda yaratılır. Ekonomik bir içme suyu içinde en ufak bir bakteri ya da mikroba bile rastlanmaz. Sağlıklı gıda için de bu gerekli bir durumdur. Gıdaların temizliği ve yemek yapmak için suya ihtiyaç duyulur. Bu gibi durumlarda ise devreye temiz su girer. Burada reverse osmosis denilen bir su arıtma sistemi mevcuttur. Bu sistem bir filtredir. Bu filtre yardımı ile su baştan aşağıya kadar temizlenir. Filtreler burada gıda için belli aşamalar sunar. Bu aşamalar etrafında da temiz su ortaya çıkar. Ters osmos yöntemi ile birkaç filtreleme yöntemi devreye girer. Burada ön filtre ilk aşamaya oluşturur. Daha sonra klor tutucu filtre, hassas filtre, tatlandırıcı filtre, alkali filtre ve mineral filtre uygulanır. Bunların her biri de suyu kendi çapında gıda için hazır hale getirir. Böylece daha sağlıklı sularla gıda hazırlamak aktif hale gelir.

Su Arıtma Sistemleri

Su arıtma sistemleri opsiyonel olarak daha sağlıklı ve içilebilir bir su ortaya çıkarmak adına yapılır. Kolay kurulum gösteren bu sistem yardımı ile sağlıklı bir su yapısı ortaya çıkartılır. Üstelik teknolojik açıdan da alt yapısı güçlü olan bir sistemdir. Su arıtma alanında belli aşamalar vardır. Bu aşamaların her biri belli bir filtre yardımı ile desteklenir. İşte bu filtreler doğrudan temiz ve sağlıklı içilebilir bir suyu ortaya çıkarır. Özellikle her filtre su içinde görünmez olan bakteri ve mikropları temizler. Su arıtma sistemleri en küçük bakterileri bile sudan çekip almak için bu filtreleri kullanılır. Filtreler su içinde çalışmaya başladıktan sonra suyun renginde bile değişim olacaktır. Kirli bir suyun rengi daha bulanık olur. Ancak temiz bir suyun rengi daha açık ve şeffaf olur. Bu yüzden filtreler güçlü bir teknolojik alt yapı ile bu sistemi kurar. Böylece temiz ve içilebilir suya sahip olmak daha kolay olur.
Özellikle reverse osmosis yöntemi suyu baştan sona difüzyon eder. Yani suyu baştan sona tekrar inceleyip gözden geçirir. Burada su içinde kalmış olan en küçük bir kir kalıntısı bile anında sudan çekip alınır. Böylece ortaya çıkan su ile daha sağlıklı gıda üretme imkanı doğar. Gıdaların yemek yapım aşamasından temizlenmesine kadar tüm aşamada temiz su önem taşır. Özellikle mikropların ortamdan uzaklaşması için temiz su gereklidir. Bu yüzden bugün reverse osmosis yöntemi çok sık kullanılmaktadır. Teknolojik alt yapısı da çok güçlü ve donanımlı olan bir sistemdir.Kullanımdan dolayı en ufak bir sorun ortaya çıkmaz. Yüzde yüze varan bir temizleme aşamasını sunduğu için her bir filtre alanı bu donanımlı özelliğe sahip olarak işlev görür.