Turizm

Turizm

Arıtma Sistemleri

İnsan hayatının varoluş ögesi olan suyun günümüzde ne kadar kıymetli olduğunu yavaş yavaş ekolojik denge içinde anlıyoruz. Ancak saf suyu içmek pek kolay olmayacağından içme ve kullanma amacıyla arıtma sistemlerini hayatımıza ve sağlığımıza en büyük katkıyı sağlıyor.

Yıllar geçtikçe, dünyanın maruz kaldığı küresel ısınmaya insanların bilinçsizce su tüketimi de eklenince su kaynakları günden güne azalmakta hatta su kaynakları yok olmakla karşı karşıya kalmaktadır. Bu kaynakların azalması su temini konusunda son derece zorluk yaratmakta ve temin edilen suyun, içme ve kullanıma uygun olmadığı da çok açık bir şekildedir.

Fabrika, Endüstri tesisleri, sosyal tesis ya da en basitinden özel mülklerde yani kısacası hayatın olduğu her yerde içme ve kullanım amaçlı suya ihtiyaç vardır işte bu sebeple de su arıtma sistemleri kullanımı günden güne yaygın bir hale gelmektedir.

Birbirinden farklı su ve atık su arıtma sistemleri mevcuttur. Ancak doğru seçim her şeyden önce gelir, devamını da bu sistemin nasıl kullanılacağı belirler. İlk olarak ham su kaynağının analizi çok iyi gerçekleşmelidir. Tüm gerekli analiz çalışmalarının (fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik gibi) büyük bir özen ile yapılması çok önemlidir. Böylelikle doğru arıtma sistemi seçimi yapılabilecektir. Bu seçim esnasında önemli iki soru da bizleri beklemektedir. İlk olarak; Ham su kalitesini bilmek bizim için en önemli detaydır. İkinci olarak ise; Arıttığımız su kalitesinin beklentisi nedir? Bu soruya cevap verdiğimizde su arıtım sistemi seçiminin önemi olduğu kadar hangi tekniğin kullanacağı da belirleyici olacaktır. Dolayısıyla da bu analizlerin sonucu maliyet, seçilecek ürünün insan hayatında ne kadar önemli olduğu gibi gerçekleri de ortaya koyacaktır.

Birbirinden farklı tekniklerle; Örneğin; Klor ile dezenfeksiyon, Filtrasyon sistemleri (seperatör, otomatik yıkanabilir, torbe vb. filtre seçenekleri de karşımıza çıkacaktır.), Aktif karbon filtrasyon, su yumuşatma vb. bir çok sistem karşımızda olacaktır.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Su demek hayat demek ise o zaman bu sistemlerin de insan hayatında ne kadar kıymetli olduğu da ortadadır. Birkaç örnek altında toplamamız gerekirse;

Örneğin; Hemodiyaliz tedavisi için ihtiyaç duyulan özel atık su arıtma sistemi çok önemlidir. Kurulum, dizayn, işlevsellik gibi birçok detayın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yine aynı şekilde biyokimya, moleküler biyoloji gibi birçok alanda saf su ve saf su üretimi gerçekleştiren sistemlerin doğru sonuç odaklı ve özel bir şekilde kurulumu ve seçimi gereklidir. Bir başka açıdan bakılınca da ; Laboratuarlarda kullanılan ve özellikle de kan analizi yapan cihazların özenli sonuç alabilmesi içinde yine bu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Endüstri alanına baktığımızda da; atık suların içlerinde bulunan farklı özelliklerdeki kimyasal madde kullanımı nedeniyle su içerisinde bulunan kirlilik yükünün hafifletilmesi adına atık su arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Ham su kaynağı ve içerisine giren birleşenlerin ne kadar önemli olduğu işte bu farklılarla ortaya çıkmaktadır. Örneğin ; Organik kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan en etkili yöntem biyolik arıtma olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu yöntemi uygulamaya koyabilmek adına doğru atık su arıtma sistemi kullanılmalıdır. Biyolojik floklarla sıvı içinde kalan veya gaz haline dönüşerek atmosfere giden inorganik bilişimlere dönüşme işlemi özenli bir şekilde uygulanmalıdır.

En çok tercih edilen atık su arıtma sistemleri ;

Stabilizasyon havuzları, damlatmalı filtreler, aktif çamur prosesleri, döner biyodiskler, havalandırmalı lagünler olarak sıralanabilirler. Bir çok farklı çalışmanın daha olduğu bu sektörde unutulmaması gereken tek şey ; doğru analiz, doğru sistemi, doğru sistem, doğru çalışma koşullarını getirir. Bu yüzden ham su kaynağı, beklenilen su kalite değeri, kullanım alanı bütün her şeyin belirleyicisi olacaktır.

Turizm Sektöründe Atık Su

Turizm alanı, su kullanımının en yoğun olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Odalar, genel alanlar, yüzme havuzları, süs havuzları , çamaşırhane , yemekhane gibi bir çok alanda su kullanımı gerçekleştirilmektedir ve dolayısıyla da atık su sistemi ihtiyacı doğurmaktadır. Kullanılan su miktarının en büyük belirleyicisi de yine otel büyüklüğü ve ağırladığı misafir oranıdır. Bu kadar yoğun miktar kullanılan atık su nasıl geri kazandırılacaktır? Turizm sektöründe atık su arıtılmış suya dönüştükten sonra en yaygın olarak peyzaj sulama olarak tekrar kullanımı sağlanır. Ancak kış mevsimine gelindiğinde; su kullanım miktarı ve peyzaj sulama ihtiyacı azaldığından yine arıtılmış su sifon rezervuarlarında ve yapay gölet gibi alanların su ihtiyacını karşılama da kullanılır. Arıtma teknolojilerinin artması ve gelişmesi neticesinde son yıllarda bu şekilde birçok geri kazanım alanı elde edilmiş ve gezegenimizin karşı karşıya kaldığı su kaynaklarının tükenmesine yönelik endişeye karşı da böyle bir çevre dostu tutum izlenmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki Turizm sektöründe atık su arıtma sistemi insan ve canlı sağlığı ile direk alakalı olduğundan doğru sistemin seçilmesi ve değerlendirilmesi en büyük destektir.