Marin

Marin

Marin

Her gemi için temiz su ile daha hijyenik bir suya sahip olunabilir. Kuyu ve deniz suyu tuzlu sudan arındırılarak temizlenir. Tuzlu su vücut için sağlığa zararlıdır. Ancak oluşturulan teknik bir alt yapı ile suyun arınması oldukça kolaydır. Üstelik deniz suyu arıtma teknolojisi vardır. Kurumsal teknolojik alt yapımız ile gemiler için temiz su ortaya konmaktadır. Bugünün gelişen teknolojik çağı içinde birçok gelişmiş tesis vardır. Bunların kullanımı ve kurulumu ayrı bir işlev ister. Bizler bu noktada gerekli alt yapıyı kurup temizleme aşamasında yardımcı oluyoruz. Su içinde % 1 oranında bir tuzlu su olsa bu da suyun içilmesine engeldir. Bu nokrada suyun tamamen tuzdan arınmış olması gerekir. Aksi takdirde suyun içilmesi mümkün olmaz. Oluşan teknolojik tesisler etrafında en ufak bir tuz oranı bile su içinde kalmaz. Bu noktada su tamamen arınarak içme suyu kıvamına gelir. Özellikle akıllı teknolojik cihazlar bu noktada devreye girer.

Reverse Osmosis

Reverse osmosis ile su içinde istenmeyen tüm moleküller anında arınır. Burada teknolojik bir cihaz devreye girer. Bu cihaz eşliğinde su içinde var olan tüm kötü kalıntılar anında ayrışır. Bu ayrışma ile beraber su içinde en ufak bir tuz oranından kir kalıntısına kadar her şey çekip alınır. Bu su arıtma işlemi ile daha sağlıklı ve içilebilir bir suya kavuşmak mümkündür. Bir nevi teknolojik bir çözücü olarak da işlev görür. Su içinde tüm kir ve kalıntıları çözerek anında çekip alır. Kimyasal açıdan işlev gören bir yapısı vardır. Suyun esas dengesine zarar verme gibi bir durum söz konusu olmaz. Reverse osmosis ile doğal bir çözücü işlemi devreye girer. Yüksek çözünen bir su konsantrasyonu vardır. Bu konsantrasyon işlemi ile beraber anında su sağlıklı bir sıvıya dönüşür. Potansiyel açıdan ön plana çıkan bir yapısı mevcuttur. Kaliteli ve yüksek oranda bir çözücü yapıya sahiptir. Bu çözücü yapı sayesinde suda görünmeyen bir madde bile sudan çekilir.

Bu noktada teknolojik açıdan donanımlı ve kullanışlı olan bir ağ sistemi uygulanır. Uyguladığımız bu ağ sistemi sayesinde suyun doğal akışına en ufak bir zarar gelmesi söz konusu olmaz. Reverse osmosis ile beraber sıvı akış mekanizması devreye girer. Bu mekanizma ile su tamamen gözden geçirilir. Gerekli olan tüm incelemeler yapılır. Bu incelemeler sonucu suda ilk olarak tuz oranı çekilip alınır. Daha sonra ise su içinde mevcut olan tüm kötü moleküller üzerinde gerekli çalışmalar yapılır. Su, içme suyuna dönüşene kadar çalışma devam eder. Su tamamen arınana kadar sistem çalışılır. Su arındıktan sonra sistem devreden çıkar. Özellikle akıllı bir teknolojik çalışma ağı burada mevcuttur. Yani sistem kendi kendini kontrol edebilir. Herhangi bir müdahaleye gerek duyulmaz. Böylece gemilerden diğer alanlara kadar her alanda içme suyu yaratmak mümkün hale gelir. Reverse osmosis ile su bir süzgeçten geçirilir. Bu süzgeç sayesinde suda tehlikeli olarak görünen her şey ortadan kaybolur. Bunu yapan ise reverse osmosis sisteminin kendisidir. Bu sistem her alana kurulup işlem görebilir. Oldukça büyük alanları süzmede işlevsel bir yapısı vardır. Hızlı konsantrasyon işlemi ile anında su içindeki tehlikeleri fark eder. Hızlı işlem ağına sahip olduğu için suyu kısa sürede içilebilir bir hale çevirir. Oldukça mükemmel ve donanımlı bir sistem ağına sahiptir. Bugün teknolojik açıdan ön plana çıkan ve donanımı ile işlem gören bir sisteme yer verilir.