Maden

Maden

Maden işleme tesislerinde genellikle yakınlarda bulunan yeraltı (kuyu suyu) suları kullanılır. Bu suların yapısal özellikleri madenin ayrıştırma ve zenginleştirme gibi proseslerinde önemli rol oynar. Bu tesislerde kullanılan kimyasallar ile su karışınca etkinin en yüksek düzeyde olabilmesi için arıtılmış su kullanılır.

Maden işleme proseslerinde açığa çıkan su için atıksu arıtma tesisi kurulması önerilmektedir. Bu tesisteki işlemler genellikle kaogülasyon, flokülasyon ve çöktürme aşamalarından oluşur. Bu aşamalar sırasında elde edilen suyun tesiste yeniden kullanılabilmesi için ön filtrasyon, yumuşatma ve reverse osmosis sistemlerinin kurulumu yapılmaktadır.

Demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli, bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna benzer sanayi kuruluşların tümünü kapsayan maden sanayiinde, geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre yılda ortalama 120 milyon m3 su kullanılmaktadır. Bu kullanılan suyun 100 milyon m3’ü deşarj edilmekte, 20 m3’ü ise arıtılmaktadır. Arıtılan suyun büyük bir kısmı fiziksel ve kimyasal arıtma ile arıtılmaktadır.

Arıtma sistemleri belli bir standartta olmayıp her cevherin özelliğine ve işleme prosesine göre özel olarak imal edilir.

Madencilik İşletmeleri için Atıksu Arıtma Sistemleri

Madencilik işletmelerinin atıksu arıtımınında, ağır metallerin asit veya alkali sızıntısından kaynaklanan su ve toprak kirliliğini önlemesi amacıyla atıksuyun uygun şekilde yönetilmesi gerekir. Madencilik işletmesi atıksuların da çok miktarda ağır metal, asit, alkali, askıda katı madde, renk, bulanıklık, organik ve inorganik kirleticiler bulunmaktadır.

Atıksu arıtma tesisinde, askıda katı maddelerin, yağın, gresin ve diğer yabancı maddelerin giderilmesi için elekten geçirme ve sıyırma gibi fiziksel arıtmaya ait işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemlerin ardından sedimantasyon, nötralizasyon ve dengeleme gibi kimyasal arıtma, koloidal ve askıda katı maddenin çamur olarak çökelmesini içerir. Oksidasyon havuzu, aktif çamur işlemi ve damlama filtreleri gibi arıtma yöntemleri, çözünmüş organik maddelerin biyolojik işlemlerle uzaklaştırılmasını sağlar.

İstenen son su kalitesine bağlı olarak, inorganik safsızlıkları moleküler düzeyde uzaklaştırmak için klorlama, ters osmoz, membran filtrasyonu ve elektro-deiyonizasyon gibi ileri arıtma seçenekleri tercih edilebilir.

Zetaş Kimyasal Ürünler ve Su Arıtma Sistemleri, madencilik sektöründe atıksu arıtma tesisinin projelendirmesi, inşaatı ve planlaması konusunda sizlere hizmet vermektedir. Daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.